Laboratory: University of Barcelona


BP: 4490 Std: 90

Delta 13C value None given Delta 13C standard deviation None given

Sample Material: charcoal Sample Material Comment: Carbó

Feature Type: settlement Feature: Residencial; Hàbitat a l'aire lliure; Llar E-19. Nivell Io

Culture: Neolithikum Phase: Final


Site: Ca n'Isach Country Subdivision: Catalunya Country: Spain


Approved: true Right: public


Literature:

Ca n’Isaac (Palau Savardera): aproximació a l’estudi d’un assentament neolític de l’Alt Empordà. Memòria de Llicenciatura. Universitat de Barcelona, pàg. 97, 2 annexos i nombroses il.lustracions (Inèdita).

Fases estructurals i cronològiques a l’hàbitat neolític de Ca n’Isaach (Palau Savardera, Alt Empordà): I Congrés del Neolític a la Península Ibèrica. Formació i implantació de les comunitats agrícoles. Gavà-Bellaterra, març 1995. Rubricatum 1, vol. I, Gavà, p. 429-438.


Comment: Veraza; UBAR316 (Tarrús et Al. 1996 / Mercadal 1999)


User Comments: