Short Citation: Mercadal 1999

Year: 1999

Author: Mercadal, O.

Long Citation: Ca n’Isaac (Palau Savardera): aproximació a l’estudi d’un assentament neolític de l’Alt Empordà. Memòria de Llicenciatura. Universitat de Barcelona, pàg. 97, 2 annexos i nombroses il.lustracions (Inèdita).

Url:

Show all dates for Mercadal 1999

Back