Short Citation: Tarrús et al. 1996

Year: 1996

Author: Tarrús, J. / Chinchilla, J. / Mercadal, O. / Aliaga, S.

Long Citation: Fases estructurals i cronològiques a l’hàbitat neolític de Ca n’Isaach (Palau Savardera, Alt Empordà): I Congrés del Neolític a la Península Ibèrica. Formació i implantació de les comunitats agrícoles. Gavà-Bellaterra, març 1995. Rubricatum 1, vol. I, Gavà, p. 429-438.

Url:

Show all dates for Tarrús et al. 1996

Back