Laboratory: Beta Analytic


BP: 8130 Std: 40

Delta 13C value None given Delta 13C standard deviation None given

Sample Material: charcoal Sample Material Comment: Carbó

Feature Type: settlement Feature: Residencial; IV.4

Culture: Mesolithikum Phase: n/a


Site: Balma del Serrat del Pont Country Subdivision: Catalunya Country: Spain


Approved: true Right: public


Literature:

Procés d’ocupació de la Bauma del Serrat del Pont (La Garrotxa) entre el 5480 i el 7500 cal aC. Olot, Publicacions eventuals d'arqueologia de la Garrotxa 8, Museu Comarcal de la Garrotxa.


Comment: Mesolític; Beta212542 (Alcalde & Saña, 2008)


User Comments: