Short Citation: Alcalde/Sana 2008

Year: 2008

Author: Alcalde, G. / Saña, M. (Coords.)

Long Citation: Procés d’ocupació de la Bauma del Serrat del Pont (La Garrotxa) entre el 5480 i el 7500 cal aC. Olot, Publicacions eventuals d'arqueologia de la Garrotxa 8, Museu Comarcal de la Garrotxa.

Url:

Show all dates for Alcalde/Sana 2008

Back