Laboratory: Beta Analytic


BP: 4040 Std: 60

Delta 13C value None given Delta 13C standard deviation None given

Sample Material: charcoal Sample Material Comment: Carbó

Feature Type: rockshelter/cave Feature: Residencial; Abric d'ocupació intermitent; Llar LL-27; UE 3029

Culture: Neolithikum Phase: Final


Site: Roques del Sarró Country Subdivision: Catalunya Country: Spain


Approved: true Right: public


Literature:

Les Roques de Sarró (Segrià, Lleida). Evolució de l’assentament entre 3.600 cal ANE i el 175 ANE. In: Revista d’Arqueologia de Ponent 10, 2000. 103-173.


Comment: Campaniforme; Beta92206 (Equip Sarró 2000, 115 i ss.)


User Comments: