Laboratory: Beta Analytic


BP: 3410 Std: 90

Delta 13C value None given Delta 13C standard deviation None given

Sample Material: collagen, bone Sample Material Comment: Os animal

Feature Type: settlement Feature: Residencial; Vilatge dispers; Sitja SJ-88; UE 2121

Culture: Bronzezeit Phase: Antic


Site: Minferri Country Subdivision: Catalunya Country: Spain


Approved: true Right: public


Literature:

Noves dades per a la caracterització dels assentaments a l’aire lliure durant la 1ª meitat del II mil.leni cal BC: primers resultats de les excavacions en el jaciment de Minferri (Juneda, les Garrigues). In: Revista d’Arqueologia de Ponent 7, 1997. 161-211.


Comment: Tasses carenades; Beta92280 (Equip Minferri 1997, 196 i ss. )


User Comments: