Laboratory: Gakushuin University


BP: 4290 Std: 120

Delta 13C value None given Delta 13C standard deviation None given

Sample Material: seed Sample Material Comment: Llavors

Feature Type: settlement Feature: Residencial; Cova d'habitació i enterrament; Nivell II.habitació i sepultura

Culture: Neolithikum Phase: Final/Calcolitic


Site: Cova d'en Pau Country Subdivision: Catalunya Country: Spain


Approved: true Right: public


Literature:

Els nivells postglacials de la cova d’En Pau (Serinyà, Pla de l’Estany). In: Cypsela 8, 1990. 21-48.


Comment: Veraza, Campaniforme; GAK12408 (Tarrús i Bosch 1990); Dublette


User Comments:

Add User Comment