Laboratory: University of Barcelona


BP: 10720 Std: 280

Delta 13C value None given Delta 13C standard deviation None given

Sample Material: charcoal Sample Material Comment: Carbó

Feature Type: settlement Feature: Residencial; Nivell 1, exterior

Culture: Mesolithikum Phase: n/a


Site: Cova del Parco Country Subdivision: Catalunya Country: Spain


Approved: true Right: public


Literature:

El procés de neolitització a la vall del Segre, In Petit, M. A. (ed.), El procés de neolitització a la vall del Segre. La cova del Parco (Alòs de Balaguer, La Noguera). Estudi de les ocupacions humanes del Vè al IIn mil·lenni aC). Monografies del SERP 1 (Barcelona, 1996). p. 49-53.


Comment: Mesolític; UBAR410 (PETIT/ESTRADA, 1996: 49); Dublette


User Comments: