Laboratory: NSF


BP: 10190 Std: 100

Delta 13C value None given Delta 13C standard deviation None given

Sample Material: charcoal Sample Material Comment: Carbó

Feature Type: rockshelter/cave Feature: Residencial; Nivell Ia, cova

Culture: Neolithikum Phase: Antic


Site: Cova del Parco Country Subdivision: Catalunya Country: Spain


Approved: true Right: public


Literature:

El procés de neolitització a la vall del Segre, In Petit, M. A. (ed.), El procés de neolitització a la vall del Segre. La cova del Parco (Alòs de Balaguer, La Noguera). Estudi de les ocupacions humanes del Vè al IIn mil·lenni aC). Monografies del SERP 1 (Barcelona, 1996). p. 49-53.


Comment: Epipaleolític; AA13410 (PETIT/ESTRADA, 1996: 49)


User Comments: