Laboratory: Teledyne Isotopes


BP: 3720 Std: 100

Delta 13C value None given Delta 13C standard deviation None given

Sample Material: charcoal Sample Material Comment: Carbó

Feature Type: rockshelter/cave Feature: Residencial; Hàbitat en cova; Y24-C3

Culture: Chalcolithic Phase: n/a


Site: Cova del Frare Country Subdivision: Catalunya Country: Spain


Approved: true Right: public


Literature:

Periodització des de la fí del Neolític fins a l’Edat del Bronze a la Catalunya Sud-Pirinenca. Cronologia relativa i absoluta. In: XII Col· loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà: Pirineus i veïns al 3r mil·leni AC. De la fi del neolític a l’edat del bronze entre l’Ebre i la Garona (Puigcerdà 2000). 77-130.

Estratigrafía y dataciones C14 del yacimiento de la “Cova del Frare” de Sant Llorenç del Munt (Matadepera, Barcelona), Zephyrus 12-13, 1981. 101-111.

Excavacions a la Cova del Frare (Matadepera, Vallès Occidental). Dinàmica ecològica, seqüència cultural i cronologia absoluta. In: Tribuna d’Arqueologia 1983, 1984. 91-103.


Comment: Campaniforme; I13052 (Martín et Al. 1981 i 1983, Martín i Mestres 2002)


User Comments:

Add User Comment