Laboratory: Beta Analytic


BP: 4060 Std: 50

Delta 13C value None given Delta 13C standard deviation None given

Sample Material: charcoal Sample Material Comment: Carbó

Feature Type: rockshelter/cave Feature: Residencial; Hàbitat en cova; Nivell 2

Culture: Bronzezeit Phase: Antic


Site: Cova de la Pólvora Country Subdivision: Catalunya Country: Spain


Approved: true Right: public


Literature:

La Cova de la Pòlvora (Albanyà, Alt Empordà). Ocupació prehistòrica d’una cavitat en el Bassegoda. In: Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos, 28, 1995. 12-19.

La Cova de la Pólvora. Intervenció arqueològica (Albanyà, Alt Empordà). In: Quartes Jornades d’Arqueologia de les comarques de Girona. Figueres (Alt Empordà), de novembre de 1998. p. 41-47.

Periodització des de la fí del Neolític fins a l’Edat del Bronze a la Catalunya Sud-Pirinenca. Cronologia relativa i absoluta. In: XII Col· loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà: Pirineus i veïns al 3r mil·leni AC. De la fi del neolític a l’edat del bronze entre l’Ebre i la Garona (Puigcerdà 2000). 77-130.


Comment: Epicampaniforme; Beta83126 (Bosch et Al. 1995 / Palomo et Al. 1998 i e.p./ Martín i Mestres 2002)


User Comments: