Laboratory: Gif sur Yvette


BP: 9850 Std: 80

Delta 13C value None given Delta 13C standard deviation None given

Sample Material: charcoal Sample Material Comment: Carbó

Feature Type: settlement Feature: Residencial; IIIa

Culture: Mesolithikum Phase: n/a


Site: Cova de la Guineu Country Subdivision: Catalunya Country: Spain


Approved: true Right: public


Literature:

El model microlaminar geomètric a la Catalunya meridional: aportacions del projecte d’investigació de la serra de Font-Rubí (Alt Penedès). In: Estat de la investigació sobre el Neolític a Catalunya, 9è Col·loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà. (Puigcerdà 1992). 34-37.


Comment: Mesolític; GIF8439 (Bartrolí et alii, 1992)


User Comments:

Add User Comment