Laboratory: University of Granada


BP: 4040 Std: 110

Delta 13C value None given Delta 13C standard deviation None given

Sample Material: collagen, bone Sample Material Comment: Os humà

Feature Type: collective burial Feature: Funerari; Cavitat paradòlmènica

Culture: Neolithikum Phase: Final/Calcolitic


Site: Cau de la Guineu Country Subdivision: Catalunya Country: Spain


Approved: true Right: public


Literature:

Noves aportacions al megalitisme de l’interior de Catalunya, Cota Zero 3, 1987, Vic. 69-75.

Memòria d’excavació de la balma sepulcral del “Cau de la Guiineu”, Bages. Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya (unpublished). p. 237.


Comment: Botó Durfort; UGRA156 (Guerrero i Castany 1983 / Castany 1987)


User Comments:

Add User Comment