Laboratory: Teledyne Isotopes


BP: 4310 Std: 150

Delta 13C value None given Delta 13C standard deviation None given

Sample Material: charcoal Sample Material Comment: Carbó

Feature Type: mine Feature: Mina; Mina 8

Culture: Neolithikum Phase: Final/Calcolitic


Site: Can Tintorer Country Subdivision: Catalunya Country: Spain


Approved: true Right: public


Literature:

Evidències funeràries a l'interior de les mines de Can Tintorer." IX Colloqui Internacional d'Arqueologia de Puigcerdà. Estat de la Investigació sobre el neolític a Catalunya. Puigcerdà, Institut d'Estudis Ceretans. p. 209--212.

Les Mines neolítiques de Can Tintorer, Gavà : excavacions 1978-1980. Excavacions arqueològiques a Catalunya 6 (Barcelona1986).


Comment: I12730 (Villalba et Al. 1986 i 1992)


User Comments: