Laboratory: University of Barcelona


BP: 3620 Std: 80

Delta 13C value None given Delta 13C standard deviation None given

Sample Material: charcoal Sample Material Comment: Carbó

Feature Type: settlement Feature: Residencial; Hàbitat a l'aire lliure i camp de sitges; Fossa B-4

Culture: Bronzezeit Phase: Antic


Site: Bòbila Madurell Country Subdivision: Catalunya Country: Spain


Approved: true Right: public


Literature:

Excavacions arqueològiques 1992-1993 a la Bòbila Madurell-Mas Duran (Sant Quirze del Vallès, Vallès Occidental), Tribuna d’Arqueologia, 1992-1993. Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 31-47.

Dos estructuras de habitación del neolítico final en el yacimiento de la “Bòbila Madurell” (Sant Quirze del Vallés, Barcelona)”: 1er Congreso de Arqueología Peninsular, (Porto 1993). Actas dos Trabalhos de Antropologia e Etnologia, vol. 35, fasc. 1, 17-30 i IV fig.

La Bòbila Madurell (San Quirze del Vallès, Barcelona), in Noves dates de C14 a Catalunya, Ampurias 41-42, Barcelona, p. 352-354.

Campanya d’excavacions arqueològiques 1987-88 al jaciment de la Bòbila Madurell-Can Feu (Sant Quirze del Vallès, Vallès Occidental)”, Arrahona 3, Sabadell, 9-23.


Comment: Epicampaniforme; UBAR83 (Llongueres et Al. 1979-80 / Martinet Al. 1988 / Bordas et Al. 1994 / Díaz et Al. 1995)


User Comments: