Laboratory: Beta Analytic


BP: 3840 Std: 90

Delta 13C value None given Delta 13C standard deviation None given

Sample Material: charcoal Sample Material Comment: Carbó

Feature Type: rockshelter/cave Feature: Residencial; Hàbitat en abric; Nivell II.3

Culture: Chalcolithic Phase: n/a


Site: Balma del Serrat del Pont Country Subdivision: Catalunya Country: Spain


Approved: true Right: public


Literature:

Procès d’ocupació de la Bauma del Serrat del Pont (La Garrotxa), entre el 2900 i el 1450 cal AC. Olot, Publicacions eventuals d’arqueologia de la Garrotxa 2, Museu Comarcal de la Garrotxa, 125 p.


Comment: Veraza, Campaniforme; Beta69597 (Alcade et Al. 1997)


User Comments: