Laboratory: Uppsala Accelerator


BP: 4020 Std: 80

Delta 13C value None given Delta 13C standard deviation None given

Sample Material: seed Sample Material Comment: hasselnöt (haselnut)(Haselnuss)

Feature Type: settlement Feature: None given

Culture: Grübchenkeramik Phase: n/a


Site: Torslunda Country Subdivision: Uppsala Country: Sweden


Approved: true Right: public


Literature:

Neolitiseringen i Syd-, Väst- och Mellansverige - ekonomisk och ideologisk förändring. In: Larsson, M. & Olsson, E. (red) Regionalt och interregionalt. Stenåldersundersökningar i Syd- och Mellansverige. Riksantikvarieämbetet Arkeologiska undersökningar Skrifter 23, 1997.


Comment:


User Comments: