Laboratory: Uppsala Accelerator


BP: 5180 Std: 55

Delta 13C value None given Delta 13C standard deviation None given

Sample Material: charcoal Sample Material Comment: kol (coal)(Kohle)

Feature Type: settlement Feature: A2

Culture: n/a Phase: Lihult/TBK


Site: Morlanda 367 Country Subdivision: Goteborgs Och Bohus Country: Sweden


Approved: true Right: public


Literature:

B.-A. Munkenberg, En senmesolitisk och neolitisk avfallsgrop och kulturlager på Orust: fornlämning 367, Morlanda socken, Bohuslän. Rapport UV Väst 1997 / 22, 1997.


Comment:


User Comments: