Laboratory: Uppsala Accelerator


BP: 6800 Std: 90

Delta 13C value -17.6 Delta 13C standard deviation None given

Sample Material: collagen, bone Sample Material Comment: mben (bone, human)(Knochen, Mensch)

Feature Type: single grave Feature: skallfragment fr vuxen, f i åker invid rödfärg

Culture: Mesolithikum Phase: n/a


Site: Holmen Country Subdivision: Östergötland Country: Sweden


Approved: true Right: public


Literature:

H. Browall, Mesolitiska mellanhavanden i västra Östergötland. In: A. Gustavsson, H. Karls- son (eds), Glyfer och arkeologiska rum – en vän- bok till Jarl Nordbladh. Gotarc Series A 3 (Göteborg 1999).


Comment: Svanshals raä 132


User Comments:

Add User Comment