Laboratory: Stockholm


BP: 5025 Std: 100

Delta 13C value None given Delta 13C standard deviation None given

Sample Material: charcoal Sample Material Comment: kol (coal)(Kohle)

Feature Type: settlement Feature: None given

Culture: n/a Phase: AKER+TRB


Site: Häggsta I Country Subdivision: Stockholm Country: Sweden


Approved: true Right: public


Literature:

Neolitiseringen i Syd-, Väst- och Mellansverige - ekonomisk och ideologisk förändring. In: Larsson, M. & Olsson, E. (red) Regionalt och interregionalt. Stenåldersundersökningar i Syd- och Mellansverige. Riksantikvarieämbetet Arkeologiska undersökningar Skrifter 23, 1997.


Comment:


User Comments:

Add User Comment