Laboratory: Groningen Accelerator


BP: 4620 Std: 50

Delta 13C value -12.69 Delta 13C standard deviation None given

Sample Material: collagen, bone Sample Material Comment: delfinben (bone, dolphin)(Knochen, Delphin)

Feature Type: settlement Feature: begravd? delfin i kl

Culture: Grübchenkeramik Phase: n/a


Site: Dafter Country Subdivision: n/a Country: Sweden


Approved: true Right: public


Literature:

Å. Fredsjö, En stenåldersboplats vid Dafter i Skee socken. Bohusläns Hembygdsförbunds Årsskrift 1963, 47–61.

Bland säljägare och fårfarmare : struktur och förändring i Västsveriges mellanneolitikum. Kust till kust-böcker 4 (Uppsala2001).


Comment: Gbg nr 6, Lagenorhyncus albistustris


User Comments: