Laboratory: Uppsala Accelerator


BP: 3850 Std: 85

Delta 13C value None given Delta 13C standard deviation None given

Sample Material: food remains Sample Material Comment: matsk (Food Crust)(Speisekruste); fraction: sol

Feature Type: settlement Feature: None given

Culture: Streitaxtkultur Phase: n/a


Site: Björktorp Country Subdivision: Stockholm Country: Sweden


Approved: true Right: public


Literature:

Neolitiseringen i Syd-, Väst- och Mellansverige - ekonomisk och ideologisk förändring. In: Larsson, M. & Olsson, E. (red) Regionalt och interregionalt. Stenåldersundersökningar i Syd- och Mellansverige. Riksantikvarieämbetet Arkeologiska undersökningar Skrifter 23, 1997.


Comment:


User Comments: