Laboratory: Groningen Accelerator


BP: 3070 Std: 50

Delta 13C value -27.55 Delta 13C standard deviation None given

Sample Material: charcoal Sample Material Comment: kol (coal)(Kohle)

Feature Type: settlement Feature: ruta C8

Culture: Grübchenkeramik Phase: n/a


Site: Ånneröd Country Subdivision: Goteborgs Och Bohus Country: Sweden


Approved: true Right: public


Literature:

Bland säljägare och fårfarmare : struktur och förändring i Västsveriges mellanneolitikum. Kust till kust-böcker 4 (Uppsala2001).

no citation given


Comment: Gbg nr 22


User Comments: