Laboratory: National Museum


BP: 4880 Std: 170

Delta 13C value None given Delta 13C standard deviation None given

Sample Material: miscellaneous Sample Material Comment: Birkenrinde.

Feature Type: settlement Feature: Rindenlage in einer Kulturschicht.

Culture: Trichterbecher-Nordgruppe Phase: FN I (Oxie)


Site: Muldbjerg Country Subdivision: Central Jutland Country: Denmark


Approved: true Right: public


Literature:

Danske Kulstoff-14 Dateringer af Arkæologiske Prøver I. Aarbøger, 243-259.

Ertebøllekultur-Bondekultur. Resultater af de 10 aars undersøgelser i Aamosen. Aarbøger, 5-62.


Comment: Von derselben Birkenrindenlage stammen K-124 und K-125.


User Comments: