Literatures

Short CitationYearAuthorLong CitationURL14C dates
1241-1260 / 1432 show all
Warrilow et al. 19861986Warrilow, Walt and Owen, Glyn and Britnell, William and Bowmer, M and Crew, P and Darvill, TC and Dresser, PQ and Green, HS and Milles, A and Morgan, GC and othersEight Ring-ditches at Four Crosses, Llandysilio, Powys, 1981--85.1Show
Higgs 19681968E. S. Higgs/I. M. Clegg/I. A. KinnesE. S. Higgs/I. M. Clegg/I. A. Kinnes, Appendix VII. Saliagos animal bones. In J. D. Evans and C. Renfrew, Excavations at Saliagos near Antiparos, British School at Athens, supplementary volume 5, Thames and Hudson (London 1968) pp. 114–17.1Show
Coleman 19921992J. E. ColemanJ. E. Coleman, Greece, the Aegean and Cyprus. Ehrich (ed.) 1992, Chronologies in Old World Archaeology, 3nd edition, vol.1+2, Chicago University Press, Chicago, 247-288, vol.II 203-221. 2Show
Castells et al. 19831983Castells, J. / Enrich, J. / Enrich, J.E.El túmul I de Serra Clarena (Castellfollit del Boix, Bages), Barcelona, Excavacions Arqueològiques a Catalunya 4, Departament de Cultura. 55-88.1Show
Bagolini et al. 19871987B. A. Bagolini/G. W. W. A. Barker/L. A. Castelletti/M. CremasciB. A. Bagolini/G. W. W. A. Barker/L. A. Castelletti/M. Cremasci, Scavi nell'insediamento neolitico di Campo Ceresole (Vhò di Piadena Cremona) : 1974-1979, vol. 2. In: Parenti (ed.), Atti della XXVI Riunione Scientifica, Il Neolitico in Italia, Firenze 7-10 Novembre 1985, 2 volumes, Istituto italiano di preistoria e protostoria (Firenze 1987) 455-466. 1Show
Castany et al. 19921992Castany, J. / Alsina, F. Guerrero, Ll.El collaret de Brics d’Ardèvol. Un habitat del Calcolític a l’aire lliure (Pinós, Solsonés), Memòries d’Intervencions arqueològiques a Catalunya 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (Barcelona 1992). p. 46.1Show
Mercadal 20032003Mercadal, O.La Costa de can Martorell (Dosrius, El Maresme). Mort i violència en una comunitat del litoral català durant el tercer mil.leni aC. Laietania 14, 2003, Mataró. (esp. 221-228).2Show
Agustí et al. 19871987Agustí, B. / Alcalde, G. / Burjachs, F. / Buxó, R. / Juan-Muns, N. / Oller, J. / Ros, M.T. / Rueda, J.M. I Toledo, A.Dinàmica de la utilització de la cova 120 per l’home en els darrers 6.000 anys. Sèrie monogràfica, 7, Centre d’investigacions Arqueològiques (Girona 1987).2Show
Manen et al. 20032003Manen, Claire and Sabatier, Philippe and othersChronique radiocarbone de la néolithisation en Méditerranée occidentale. , Bulletin de la Société Préhistorique française 100 / 3, 2003, 479--504.9Show
Rafel/Armada 20082008Rafel, N. / Armada, X-L. Sobre la cronologia de la necròpolis del Calvari del Molar i l’horitzó funerari del bronze final – i primera edat del ferro a l’Ebre. Noves datacions absolutes. Cypsela 17, 2008. 149-159.0Show
Tykot 19941994R. H. TykotR. H. Tykot, Radiocarbon Dating and Absolute Chronology in Sardinia and Corsica. In: R. Skeates/R. Whitehouse, Radiocarbon Dating and Italian Prehistory (London 1994) 115-145.2Show
Jordan et al. 19941994Jordan, David and Haddon-Reece, David and Bayliss, AlexRadiocarbon dates: from samples funded by English Heritage and dated before 1981 (1994).109Show
Williams et al. 19981998Williams, J and Davidson, A and Rook, R and Jenkins, DA and Muckle, P and Roberts, TSurvey and excavation at the Graiglwyd axefactory, Penmaenmawr. Archaeology in Wales 38, 1998, 3--21.2Show
Sheridan 20052005Sheridan, JAThe National Museums' Scotland radiocarbon dating programmes: results obtained during 2005/6. Discovery \& Excavation in Scotland 6, 2005, 182--183.2Show
Bosch/Tarrús 19901990Bosch, A. / Tarrús, J.La cova sepulcral de l’Avellaner, Cogolls-les Planes d’Hostoles (La Garrotxa), Girona, Sèrie Monogràfica, 11, Centre d’Investigacions Arqueològiques de Girona (Girona 1990). 99-102.3Show
Forcadell/Villalbi 19911991Forcadell, A. / Villalbí, M. M.Memòria de l’excavació arqueològica d’urgència a Cova Cervereta. Vinallop-Tortosa (Baix Ebre). Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. p. 16 0Show
Castany 19951995Castany, J.Les coves prehistòriques de les Grioteres (Vilanova de Sau-Osona). Patronat d’Estudis Osonencs (Vic 1995).3Show
Baldellou/Mestres 19821982Baldellou, V. / Mestres, J.La Cova de Molinot, Pontons. In: Les excavacions arqueològiques a Catalunya en els darrers anys. Excavacions arqueològiques a Catalunya, 1 (Barcelona 1982). 121-1231Show
Improta and Pessina 19991999S. Improta/A. PessinaS. Improta/A. Pessina, "La neolitizzazione dell’Italia settentrionale. Il nuovo quadro cronologico". In: Pessina/Muscio (eds.), Settemila anni fa il primo pane : ambienti e culture delle societa neolitiche : Comune di Udine, Museo friulano di storia naturale, dicembre 1998-maggio 1999, 107-115.5Show
Martini/Tozzi 19961996F. Martini/C. TozziF. Martini/C. Tozzi, Il Mesolitico in Italia centro-meridionale. In: Kozłowski/Tozzi (eds.), 7 The Mesolithic, XIII Intern. Congress of Prehistoric and Protohistoric Sciences, Forlì - Italia - 8/14 september 1996, Colloquium XIII, 47-58. 6Show