Literatures

Short CitationYearAuthorLong CitationURL 14C dates
1361-1380 / 1433 show all
Cobero et al. 20002000Cobero, J. / Gargante, M. / Oliva, J. Ros, J.Inventari del patrimoni arqueològic, arquitectònic i artístic de la Segarra, Hostafrancs, volum II Torà, Fundació Jordi Cases i Llebot.0Show
Cuesta 19851985Cuesta, F.Estudio de los restos humanos procedentes del torrente de Sant Oleguer en Sabadell (Vallès Occidental) y algunos problemas relacionados con el vaso campaniforme en Cataluña, Estudios de la antigüedad 2, Bellaterra, Universitat Autonòma de Barcelona p. 69-92.0Show
Cura 19871987Cura, M.L’horitzó campaniforme antic als Països Catalans, Fonaments 6, Barcelona, p. 97-128.0Show
Diaz et al. 19951995Diaz, J. / Bordas, A. / Marti, M. / Pou, R. / Parpal, A.El Vallès fa 6000 anys. Els primers agricultors i ramaders. Fundació Cultural de la Caixa de Terrassa, p. 104.0Show
Diaz et al. 1995a1995Diaz, J. / Bordas, A. / Pou, R. I Marti, M.Dos estructuras de habitación del neolítico final en el yacimiento de la “Bòbila Madurell” (Sant Quirze del Vallés, Barcelona)”: 1er Congreso de Arqueología Peninsular, (Porto 1993). Actas dos Trabalhos de Antropologia e Etnologia, vol. 35, fasc. 1, 17-30 i IV fig.6Show
Edo/Alonso 19821982Edo, M. / Alonso, M.Can Sadurní, Begues in Les excavacions arqueològiques a Catalunya, Barcelona, Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, p. 65-66.0Show
Equip Guineu 19961996Equip GuineuMemòria Cova del Toixó (Torrelles de Foix, Alt Penedès). Campanya de 1993, Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, p. 131 (Inèdita).0Show
Estany/Guerrero 19921992Estany, I. / Guerrero, Ll.Memòria de l’excavació d’urgèngia de la Balma de Cal Porta a Torà (La Segarra) 1990-1991, Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, pàg. 14 + planimetria, fig i fotos. (Inèdita).0Show
Esteve 19661966Esteve, F.La cueva sepulcral del Calvari d’Amposta, Pyrenae 2, Universitat de Barcelona, p. 25-50.0Show
Estevez 19801980Estevez, J.Recent radiocarbon determinations, Mesolithic Miscellany 1, p.3.1Show
Fíguls/Weller 20072007Fíguls, A. / Weller, O.1ª Trobada internacional d’arqueologia envers l’explotació de la sal a la prehistoria i protohistoria. (Cardona 6-8 de desembre de 2003). Archaeologia Cardonensis I; Institut de recerques envers la Cultura (IREC), Cardona.0Show
Font 20012001Font, J.Memòria de l’excavació arqueològica en el jaciment de Camp del Rector (Jorba, Anoia). Servei d’Arqueologia. p. 123, 16 fig, annex d’inventari, planimetria i fotos. (Inèdita).1Show
Francès 20072007Francès, J. (Coord.) Els Mallols. Un jaciment de la plana del Vallès entre el neolític i l’antiguitat tardana. Barcelona, Excavacions Arqueològiques a Catalunya, 17. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, Barcelona (esp. 41-45).0Show
Fullola 20012001Fullola, J.M.Els darrers caçadors-recol·lectors, in La Noguera antiga des dels primers pobladors fins als visigots. Museu d’Arqueologia de Catalunya. Museu de la Noguera. Ajuntament de Balaguer, p. 30-45.0Show
García-Argüelles et al. 19921992García-Argüelles, P. / Adserias, M. / Bartolí, R. / Bergadà, M. / Cebrià, A. / Doce, R. / Fullola, J.M. / Nadal, J. / Ribé, G. / Rodón, T. / Viñas, R.Síntesis de los primeros resultados del programa sobre Epipaleolítico en la Cataluña central y meridional, in Utrilla, P. (coord.), Aragón/litoral mediterráneo: intercambios culturales durante la Prehistoria, Zaragoza. Institución Fernando el Católico, p. 269-284.1Show
Garcia-Argüelles/Nadal 19981998Garcia-Argüelles, P. / Nadal, J.The geometrical sequence of the Filador rock shelter (Catalonia, Spain), Proceedings of the XIII International Congress of the UISPP, vol. 3, sec. 7, Mesolithic, Forlí, p. 49-54.2Show
García-Argüelles et al. 20022002García-Argüelles, P. / Nadal, J. / Fullola, J.M.Vint anys d’excavacions a l’abric del Filador (Margalef del Montsant, Priorat, Tarragona), Tribuna d’Arqueologia 1998-1999, Barcelona, p. 71-95.1Show
García-Argüelles et al. 20052005García-Argüelles, P. / Nadal, J. / Fullola, J.M.El abrigo del filador (Margalef de Montsant, Tarragona) y su contextualización cultural y cronológica en el nordeste peninsular, Trabajos de Prehistoria 62 (1), Madrid, p. 65-83.4Show
García-Argüelles et al. 19991999García-Argüelles, P. / Nadal, J. / Fullola, J.M.L’Epipaléolithique en Catalogne: données culturelles et paléoenvironnementales, in Thevenin, A. (ed.), L’Europe des derniers chasseurs: Epipaléolithique et Mésolithique: Actes du 5e colloque international UISPP. (Grenoble, 1995), París, p. 79-85.1Show
Gasco 19901990Gasco, J.La chronologie de l’Age du Bronze et du Prémier Age du Fer en France méditerranéenne et en Catalogne in Guilaine, J., Gutherz, X. (dir), Autour de Jean Arnal, Montpellier, 385-403.0Show