Literatures

Short CitationYearAuthorLong CitationURL 14C dates
1341-1360 / 1433 show all
Barbaza et al. 19801980Barbaza, M. / Guilaine, J. / Llongueras, M. / Thommeret, J. / Thommeret, Y.Noves dades de C14 a Catalunya. Balma del Gai (Moià, Barcelona), Ampurias, 41-42, 345-347.1Show
Barceló 20082008Barceló, J.A. La incertesa de les cronologies absolutes en arqueologia. Probabilitat i estadística, Cypsela 17, Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona, p. 23-33.0Show
Barceló 20092008Barceló, J.A. La seqüència crono-cultural de la prehistòria catalana. Anàlisi estadística de les datacions radiomètriques de l’inici de l’Holocé a l’edat del ferro, Cypsela 17, Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona, p. 65-88.0Show
Bartrolí et al. 19921992Bartrolí, R. / Cebrià, A. / Mestres, J. / Ribé, G.La cova de la Guineu: ocupacions i usos d’una cavitat de la serra de Font-rubí (Alt Penedès) del 9.850 B.P. a l’època recent. Memòria de les campanyes realitzades en els anys 1988, 1989, 1990 i 1991. Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. Inèdit.0Show
Bergadà et al. 19991999Bergadà, M.M. / Burjachs, F. / Fullola, J.M.Évolution paléoenvironnementale de 14500 à 10000 BP dans les prépyrénées catalans: la grotte du parco (Alòs de Balaguer, Lleida, Espagne), L’Anthropologie, 103, 249-264.3Show
Blasco 19931993Blasco, A.Les ocupacions prehistòriques de la Cova de Can Sadurní (Begues, Baix Llobregat). Memòria de llicenciatura. Universitat de Barcelona. Inèdita, p. 435.0Show
Blasco et al. 20052005Blasco, A. / Edo, M. / Villalba, Mª. J.Cardial, epicardial y postcardial en Can Sadurní (Begues, Baix Llobregat). El largo fin del Neolítico Antiguo en Cataluña, in: Arias, P., Ontañon, R., García-Moncó, C., (eds). Actas del III Congreso del neolítico en la Península Ibérica (Santander 2003), Monografias del Instituto Internacional de Investigaciones prehsitóricas de Cantabria 1, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria 2005, p. 867-877.2Show
Blasco et al. 19921992Blasco, A. / Villalba, Mª. J. / Edo, M.Cronología del complex miner de Can Tintorer. Aportacions a la periodització del Neolític Mitjà Català: 9è Col·loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà, Institut d’Estudis Ceretans, 215-2191Show
Boquer et al. 19901990Boquer, S. / Gonzalvez, L. / Mercadal, O. / Rodon, T. / Saenz, L.Les estructures del Bronze Antic-Bronze Mitjà al jaciment arqueologic de Can Roqueta (Sabadell, Vallès Occidental), Arrahona 7, Sabadell, 9-25.0Show
Bordas et al. 19941994Bordas, A. / Diaz, J. / Pou, R. / Parpal, A. I Martin, A.Excavacions arqueològiques 1992-1993 a la Bòbila Madurell-Mas Duran (Sant Quirze del Vallès, Vallès Occidental), Tribuna d’Arqueologia, 1992-1993. Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 31-47.6Show
Bosch/Buch et al. 19961996Bosch, A. / Buch, M. / Buxó, R. / Casadevall, J. / Mateu, J. / Palomo, T. I Tabernero, E.Cova de la Pólvora (Albanyà, Alt Empordà). Una cueva de almacenamiento en el interior del macizo de la Alta Garrotxa, en el pre-Pirineo oriental, in Formació i implantació de les comunitats agrícoles (Gavà-Bellaterra, 1995). Gavà, Actes del I Congrés del Neolític a la Península Ibèrica, Rubricatum 1, vol. I, 415-421.0Show
Bosch et al. 19961996Bosch, A. / Forcadell, A. / Villabí, Mª. Del M.Actas del I Congrés del Neolític a la Península Ibèrica. Formació i implantació de les comunitats agrícoles (Gavà-Bellaterra,1995). Rubricatum 1, volum I, Gavà, Museu de Gavà, p. 391-395.1Show
Carlús et al. 20072007Carlús, X. López Cachero, F.J. / Oliva, M. / Palomo, A. / Rodriguez, A. / Terrats, N. / Lara, C. I Villena, N.Cabanes, sitges i tombes. El paratge de Can Roqueta (Sabadell, Vallès Occidental) del 1300 al 500 AC. Quaderns d’Arqueologia 4, Museu d’Història de Sabadell (especialment 191-195).0Show
Carlús/Diaz 19951995Carlús, X. / Diaz, J.El jaciment del Bronze Inicial de Can Ballarà (Terrassa, Vallès Occidental), Terme 10, Terrassa, 38-45.0Show
Carlús/Gonzalez Munoz 20082008Carlús, X. / Gonzalez Muñoz, J. Carrer de la riereta, 37-37 bis: un nou assentament prehistòric al Pla de Barcelona. Primers resultats, Cypsela 17, Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona, 91-114 (esp. 112).0Show
Carreras 19901990Carreras, J.La Canal dels Avellaners, in Castany et al. 1990, El Berguedà de la Prehistòria a l’Antiguitat. Berga, Col. Els Llibres de l’Àmbit de Recerques del Berguedà, 29-760Show
Castany (e.p.)Castany, J.El Llord (Castellar de la Ribera, el Solsonès)”: Jornades d’Arqueologia i Paleontologia 2000. Preactes, p. 37.0Show
Castany et al. 19851985Castany, J. / Estany, I. I Guerrero, Ll.La cambra pirinenca de Santes Masses. Un sepulcre col.lectiu del bronze antic. Pinell. Solsonès. Barcelona, Memòries d’Intervencions arqueològiques a Catalunya 14. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona.0Show
Castany/Guerrero 19851985Castany, J. / Guerrero, Ll.La galeria catalana de La Pera. Ardèvol de Pinòs. Solsonès in Memòria arqueològica dels sepulcres megalítics del Solsonès. 1983-84. Memòria. Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, 28-59. Inèdit.0Show
Cebrià 20002000Cebrià, A.La Cova de la Guineu (Font-rubí, Alt Penedès). Ocupacions i usos d’una cavitat de la Serra de Font-rubí (Alt Penedès) des del tardiglacial fins a l’era moderna. Memòria de les campanyes realitzades en els anys 1997-1998-1999, Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya.0Show