Literatures

Short CitationYearAuthorLong CitationURL 14C dates
1321-1340 / 1433 show all
Lindqvist & Possnert 19992Show
Björck 19985Show
UV Väst rapport 19984Show
Lindman 19931Show
Petersson 20014Show
Arkeologiska resultat. UV Väst 19943Show
Kaelas 19661Show
Johansson 19974Show
UV väst Rapport 19981Show
Lindman UV Väst rapport 19971Show
Agustí et al. 20002000Agustí, A. / Alonso, N. / Garcés, I. / Junyent, E. / Lafuente, A. / López, J.B.Una inhumación múltiple de perinatales en la fortaleza de Els Vilars (Arbeca, Lleida) y las prácticas de enterramiento en hábitat durante la 1a edad del Hierro en el valle del Segre (Cataluña), in Dedet, Gruat, Marchand, Schwaller, Py (eds.) Archéologie de la mort, Archéologie de la tombe au Premier Âge du Fer, Actes du XXIIe Colloque International de l’Association Française pour l’Etude de l’Age du Fer (Conques-Montrozier 1997), Monographies d’Archéologie Méditerranéenne 5, 2000, 305-324.0Show
Alcalde et al. 19971997Alcalde, G. / Molist, M. / Saña, M. I Toledo, A.Procès d’ocupació de la Bauma del Serrat del Pont (La Garrotxa), entre el 2900 i el 1450 cal AC. Olot, Publicacions eventuals d’arqueologia de la Garrotxa 2, Museu Comarcal de la Garrotxa, 125 p.4Show
Alcalde et al. 20022002Alcalde, G. / Molist, M. / Saña. M.Procés d’ocupació de la Bauma del Serrat del Pont (la Garrotxa) entre 5480 i 2900 cal AC. Olot, Publicacions eventuals d’arqueologia de la Garrotxa 7, Museu Comarcal de la Garrotxa.1Show
Alcalde et al. 19941994Alcalde, G. / Molist, M. / Toledo, A.Procés d’ocupació de la Bauma del Serrat del Pont (La Garrotxa) a partir del 1450 a.C., Olot, Publicacions eventuals d’arqueologia de la Garrotxa 1, Museu Comarcal de la Garrotxa, 81 p.0Show
Alcalde/Sana 20082008Alcalde, G. / Saña, M. (Coords.)Procés d’ocupació de la Bauma del Serrat del Pont (La Garrotxa) entre el 5480 i el 7500 cal aC. Olot, Publicacions eventuals d'arqueologia de la Garrotxa 8, Museu Comarcal de la Garrotxa.5Show
Aliaga et al. 20022002Aliaga, S. / Bassols, I. / Daví, D. / Lleonart, R. I Lou, A. L’excavació arqueològica de l’hipogeu calcolític de la Costa de can Martorell (Dosrius, el Maresme), in: Pirineus i veïns al 3r mil·lenni aC, XII Col.loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà (novembre 2000), Puigcerdà 2002, 539-550 (esp. 545)0Show
Alonso et al. 20022002Alonso, N. / Gene, M. / Junyent, E. / Lafuente, A. / Lopez, J.B. / Moya, A. / Tartera, E.Recuperant el passat a la línia del Tren d'Alta Velocitat. L'assentament protohistòric, medieval i d'època moderna de El Vilot de Montagut (Alcarràs - Lleida), Lleida, UdL – GIF. Generalitat de Catalunya.0Show
Alonso et al. 20002000Alonso, N. / Junyent, E. / Lafuente, A. / López, J.B. / Tartera, E.La fortaleza de Arbeca. El proyecto "Vilars 2000". Investigación, recuperación y socialización del conocimiento y del patrimonio", Trabajos de Prehistoria, 57/2, 161-173.0Show
Baldellou/Mestres 19771977Baldellou, V. / Mestres, J.La Cova de la Font del Molinot. Una nueva fácies neolítica: XIV Congreso Nacional de Arqueología (Vitoria 1975), Zaragoza 1977, p. 249-252.0Show
Baldellou/Mestres 19781982Baldellou, V. / Mestres, J.La Cova de Molinot, Pontons, in Les excavacions arqueològiques a Catalunya en els darrers anys. Barcelona, Excavacions arqueològiques a Catalunya, 1. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 121-123.0Show