Literatures

Short Citation YearAuthorLong CitationURL14C dates
121-140 / 1432 show all
BARCLAY et al. 20022002BARCLAY, Gordon J and BROPHY, Kenneth and MACGREGOR, Gavin and FOSTER, SM and HOGG, DJ and MILLER, J and RAMSAY, S and SAVILLE, A and SHERIDAN, JA and SMITH, C and othersClaish, Stirling: an early Neolithic structure in its context.20Show
Barclay et al. 20032003Barclay, Alistair and Allen, Leigh and Moore, JohnLines in the landscape: cursus monuments in the Upper Thames Valley: excavations at the Drayton and Lechlade Cursuses 15 (2003).5Show
Barclay/Maxwell 19981998Barclay, Gordon and Maxwell, Gordon SThe Cleaven Dyke and Littleour: Monuments in the Neolithic of Tayside.4Show
Barclay/Russell-White 19931993Barclay, Gordon J and Russell-White, Christopher JExcavations in the ceremonial complex of the fourth to second millennium BC at Balfarg/Balbirnie, Glenroths, Fife.3Show
Barker and Mackey 19591959Barker, H. and Mackey C.J.Barker, H. and Mackey C.J., British Museum natural radiocarbon measurements I, Radiocarbon 1, 1959, 81-86.1Show
Barker et al. 19691969Barker, Harold and Burleigh, Richard and Meeks, NigelBritish Museum natural radiocarbon measurements VI. Radiocarbon 11 / 1, 1969, 287--294.4Show
Barker et al. 19711971Barker, Harold and Burleigh, Richard and Meeks, NigelBritish Museum natural radiocarbon measurements VII.. Radiocarbon 13 / 2, 1971, 157--188.2Show
Barker/Mackey 19631963H. A. Barker/C. J. MackeyH. A. Barker/C. J. Mackey, British Museum natural radiocarbon measurements IV, Radiocarbon, 5,104-108.1Show
Barker/Mackey 19681968H. Barker and J. MackeyH. Barker/J. Mackey, British Museum natural radiocarbon masurements V, Radiocarbon 10, 1-7.1Show
Bartrolí et al. 19921992Bartrolí, R. / Cebrià, A. / Mestres, J. / Ribé, G.La cova de la Guineu: ocupacions i usos d’una cavitat de la serra de Font-rubí (Alt Penedès) del 9.850 B.P. a l’època recent. Memòria de les campanyes realitzades en els anys 1988, 1989, 1990 i 1991. Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. Inèdit.0Show
Bartrolí et al. 1992a1992Bartrolí, R. / Bergadà, M. / Cebrià, A. / Fontugne, M.El model microlaminar geomètric a la Catalunya meridional: aportacions del projecte d’investigació de la serra de Font-Rubí (Alt Penedès). In: Estat de la investigació sobre el Neolític a Catalunya, 9è Col·loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà. (Puigcerdà 1992). 34-37.1Show
Bartrolí et al. 19941994Zapata, M. / Farell, D. / Martín, A. E. / Gamarra, A. / Bartrolí, R.El Neolítico Antiguo de la cova del Parco (Alòs de Balaguer, Catalunya) y el proceso de neolitizaciónen el valle del río Segre: 1er Congresso de Arqueologia Peninsular, Porto, 12-18 de Outubro de 1993. Actas dos Trabalhos de Antropologia e Etnologia 24. p. 65-90.1Show
Bartrolí et al. 1994a1994Bartrolí, Raúl and Bergadà i Zapata Mercè, M. and Cebrià i Escuer, A.La Cova de la Guineu: Ocupacions i usos d’una cavitat de la Serra de Font-rubí (Alt Penedès) del 9850 BP a l’època recent. Memòria de les campanyes realitzades en els anys 1992-1993. Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya (1994)0Show
Bayliss 20072007Bayliss, AlexBayesian buildings: an introduction for the numerically challenged. Vernacular architecture 38 / 1, 2007, 75--86.3Show
Bea/Diloli 20052005Bea, D. / Diloli, J.Elements de representació durant la Primera Edat del Ferro al curs inferior de l’Ebre: el recinte del Turó del Calvari (Vilalba dels Arcs, Terra Alta), Revista d’Arqueologia de Ponent, 15, 2005. 179-198.0Show
Becker 19861Show
Becker 19921992D. BeckerD. Becker, Die neolithische Inselsiedlung vom Löddigsee, Kr. Parchim (Schwerin 1992).2Show
Becker/Benecke 20022002Becker, Diethelm and Benecke, NorbertDie neolithische Inselsiedlung am Löddigsee bei Parchim : archäologische und archäozoologische Untersuchungen ; mit 202 Tabellen. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mecklenburg-Vorpommerns ; 40 (Lübstorf2002).3Show
Bedwin et al. 19811981Bedwin, Owen and Drewett, PL and Thomas, KD and Cartwright, CExcavations at the Neolithic Enclosure on Bury Hill, Houghton, W. Sussex 1979..2Show
Beer et al. 19791979Beer, J. / Giertz, V. / Oeschger, M. / Möll, H. / Riesen, T. / Strahm, C.The contribution of the swiss lake-dwellings to the calibration of radiocarbon dates. In: Berger, R. / Suess, H. (Hrsg.), Radiocarbon dating. Proceedings of the ninth conference Los Angeles and La Jolla 1976. Berkeley. 566-584.38Show