Literatures

Short CitationYearAuthor Long CitationURL14C dates
101-120 / 1432 show all
Alin 19231923Alin, J.J. Alin, Stenåldern i Götaälvsområdet. In: G. Sarauw, J. Alin (eds.), Götaälvsområdets fornminnen (Göteborg 1923). 98-115.1Show
Allen/Green 19981998Allen, Michael J and Green, MartinThe Fir Tree Field shaft: the date and archaeological and palaeoenvironmental potential of a chalk swallowhole feature.4Show
Allen et al. 20082008Allen, MICHAEL J and Leivers, MATT and Ellis, CHRISNeolithic causewayed enclosures and later prehistoric farming: duality, imposition and the role of predecessors at Kingsborough, Isle of Sheppey, Kent, UK.15Show
Allen et al. 19951995Allen, Tim G and Barton, Nicholas and Brown, Andrew Graham and Healy, Frances and Unit, Oxford ArchaeologicalLithics and landscape: archaeological discoveries on the Thames Water pipeline at Gatehampton Farm, Goring, Oxfordshire 1985-92 (1995).3Show
Allué et al. 20002000Allué, E. / Angelucci, D.E. / Cáceres, I. / Fiocchi, C. / Fontanals, M. / García, M. / Huguet, R. / Ollé, A. / Saladié, P. / Vergès, J.M. / Zaragoza, J.El registro paleoecológico y arqueológico de La Cativera (El Catllar, Tarragona): datos preliminares sobre el límite Pleistoceno-Holoceno en el sur de Cataluña. In: Actas do 3º Congreso de Arqueologa Peninsular IX (Porto, 1999) , 81-98.6Show
Allué et al. 19921992Allué, E. / Carbonell, E. / Cervera, M.M. / Bermúdez De Castro, J.M. / Boj, I. / Esteban, M. / Estirado, R.M. / Fernández, Y. / Gabarró, J.M. / Hortolà, P. / Lorenzo, C. / Miró, J.M. / Ollé, A. / Pastó, I. / Perales, C. / Prats, J.M. / Rodríguez, X.P. / RPicamoixons: un assentament estratègic dels darrers caçadors-recol·lectors. Arqueologia d’intervenció 1 (Tarragona 1992).3Show
Almagro-Gorbea/Fernandez-Miranda 19781978Almagro-Gorbea, M. / Fernandez- Miranda, M (Coord.)C-14 y prehistoria de la Península Ibérica. Serie Universitaria 77 (Madrid 1978).1Show
Alonso et al. 19781978Alonso Mathias, J.; Cabrera Valdés, V.; Chapa Brunet, T. Fernández-Miranda, M. Alonso Mathias, J.; Cabrera Valdés, V.; Chapa Brunet, T. y Fernández-Miranda, M. (1978): “Índice de fechas arqueológicas de C-14 para España y Portugal”, en M. Almagro Gorbea y M. Fernández-Miranda (eds.), C14 y Prehistoria de la Península ibérica: 155-183. Madrid, Fundación Juan March1Show
Alonso et al. 20042004Alonso, N. / Ferrio, J. P. / Florit, A. / López, J. B. / Piqué, R. / Voltas, J.Evolució climàtica de la plana occidental catalana durant els darrers 4.000 anys: primers resultats de la discriminació isotòpica del carboni ((Δ13C). Revista d'arqueologia de Ponent / 14, 2004, 9--29.0Show
Alonso et al. 20022002Alonso, N. / Gene, M. / Junyent, E. / Lafuente, A. / Lopez, J.B. / Moya, A. / Tartera, E.Recuperant el passat a la línia del Tren d'Alta Velocitat. L'assentament protohistòric, medieval i d'època moderna de El Vilot de Montagut (Alcarràs - Lleida), Lleida, UdL – GIF. Generalitat de Catalunya.0Show
Alonso et al. 2002a2002Alonso, N. / Gené, M. / Junyent, E. / Lafuente, A. / López, J. B. / Moya, A. / Tartera, E.L’assentament protohistòric, medieval i d’època moderna de El Vilot de Montagut (Alcarràs – Lleida) (Lleida 2002).0Show
Alonso et al. 19991999Alonso, N. / Junyent, E. / Lafuente, A. / López, J.B.Chronométrie de l’Âge des Métaux dans la basse vallée du Segre (Catalogne, Espagne) à partir des datations C14. In: 3ème Congrès Internacional 14C et Archéologie, Lyon. Mémoires de la Société Préhistorique Française 26 (Lyon 1999). 287-292.0Show
Alonso et al. 20002000Alonso, N. / Junyent, E. / Lafuente, A. / López, J.B. / Tartera, E.La fortaleza de Arbeca. El proyecto "Vilars 2000". Investigación, recuperación y socialización del conocimiento y del patrimonio", Trabajos de Prehistoria, 57/2, 161-173.0Show
Alvarez et al. 19961996Alvarez, R. / Rauret, A.M.El Neolítico Final en la cueva de les Pixarelles: Actes del Ier. Congrés del Neolític a la Península Ibèrica 1995. Rubricatum I.1, 1996. 439-445.2Show
Fernández Flores/Aycart Luengo 20132013Álvaro Fernández Flores/Vicente Aycart LuengoA. Fernández Flores/V. Aycart Luengo, Montelirio. Un Sepulcro clave para la Comprnsión del Registro de los grandes Monumentos Megalíticos de Valencina de la Concepción-Castilleja de Guzmán (Sevilla), in: L. García Sanjuán et al., El Asentamiento Prehistorico de Valencina de la Concepción (Sevilla). Investigación y Tutela en el 150 Aniversario del Descubrimiento de La Pastora (Sevilla 2013) 233-259.0Show
Ambers/Bowman 19981998Ambers, J and Bowman, SRadiocarbon measurements from the British Museum: datelist XXIV. Archaeometry 40 / 2, 1998, 413--435.9Show
Ambers/Bowman 20032003Ambers, J and Bowman, SRadiocarbon measurements from the British Museum: datelist XXVI. Archaeometry 45 / 3, 2003, 531--540.12Show
Mederos Martín 20162016A. Mederos MartínA. Mederos Martín, La Cronología actual de los sistemas des fosos del poblado calcolítico de Valencina de la Concepición (Sevilla) en el contexto del sur de la Península Iberica. Current Chronolgy of ditch system in the chalcolithic settlement of Valencina de la Concepción (Sevilla ) in the context of the southern Iberian Peninsula, In: ARPI 04 Extra (2016) pp. 298-32361Show
Amesbury et al. 20082008Amesbury, Matthew J. and Charman, Dan J. and Fyfe, Ralph M. and Langdon, Peter G. and West, SteveBronze Age upland settlement decline in southwest England: testing the climate change hypothesis. Journal of Archaeological Science 35 / 1, 2008, 87--98.7Show
Soares et al. 20072007A.M. M. Soares, J. Soares, C. T. SilvaA.M. M. Soares, J. Soares, C. T. Silva, A datação pelo radiocarbono das fases de ocupação do Porto das Carretas-algumas refelexões sobre cronologia do Campaniforme. Revista Portuguesa de Arqueologia. Lisboa 2007. 10: 2, p. 127-134.7Show