Literatures

Short CitationYearAuthor Long CitationURL14C dates
201-220 / 1432 show all
Bird et al. 19901990Bird, DG and Crocker, G and McCracken, JSArchaeology in Surrey 1988--1989. Surrey Archaeological Collections 80, 1990, 201--27.5Show
Sellevold & Skar 19991999B.J. Sellevold, B. SkarB.J. Sellevold, B. Skar, The First Lady of Norway. NIKU 1994-1999. Kulturminneforskningens mangfold. NIKU Temahefte 31, 1999. 6-11.1Show
Kihlstedt, Larsson & Nordqvist 19971997B. Kihlstedt, M. Larsson, B. NordqvistB. Kihlstedt, M. Larsson, B. Nordqvist, Neolitiseringen i Syd-, Väst- och Mellansverige – social och ideologisk förändring. In: M. Larsson, E. Olsson (eds), Regionalt och interregionalt. Stenåldersundersökningar i Syd- och Mellansverige. Riksantikvarieämbetet Arkeologiska undersökningar Skrifter 23 (Stockholm 1997).2Show
Kihlstedt et al. 19971997B. Kihlstedt, M. Larsson, B. NordqvistNeolitiseringen i Syd-, Väst- och Mellansverige - ekonomisk och ideologisk förändring. In: Larsson, M. & Olsson, E. (red) Regionalt och interregionalt. Stenåldersundersökningar i Syd- och Mellansverige. Riksantikvarieämbetet Arkeologiska undersökningar Skrifter 23, 1997.82Show
Blasco 19931993Blasco, A.Les ocupacions prehistòriques de la Cova de Can Sadurní (Begues, Baix Llobregat). Memòria de llicenciatura. Universitat de Barcelona. Inèdita, p. 435.0Show
Blasco et al. 19821982Blasco, A. / Edo, M. / Millan, M. I Blanch, M.La cova de Can Sadurní: una cruïlla de camins. In: Pyrenae 17-18. p. 11-34.4Show
Blasco et al. 20052005Blasco, A. / Edo, M. / Villalba, Mª. J.Cardial, epicardial y postcardial en Can Sadurní (Begues, Baix Llobregat). El largo fin del Neolítico Antiguo en Cataluña, in: Arias, P., Ontañon, R., García-Moncó, C., (eds). Actas del III Congreso del neolítico en la Península Ibérica (Santander 2003), Monografias del Instituto Internacional de Investigaciones prehsitóricas de Cantabria 1, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria 2005, p. 867-877.2Show
Blasco et al. 19921992Blasco, A. / Villalba, Mª. J. / Edo, M.Cronología del complex miner de Can Tintorer. Aportacions a la periodització del Neolític Mitjà Català: 9è Col·loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà, Institut d’Estudis Ceretans, 215-2191Show
Blasco/ Ortiz 19911991Blasco Rodríguez, F.; Ortiz Alesón, MBlasco Rodríguez, F. y Ortiz Alesón, M. (1991): “Trabajos arqueológicos en Huerta Montero (Almendralejo, Badajoz)”, en Actas de las I Jornadas de Prehistoria y Arqueología en Extremadura 1986-1990, Extremadura Arqueológica II: 129-138. Mérida, Cáceres (1991), Madrid.1Show
Lawn 19751975B. LawnB. Lawn, University of Pennsylvania radiocarbon dates XVIII. Radiocarbon, 17, 196-215.11Show
Lawn 19711971B. LawnB. Lawn, University of Pennsylvania radiocarbon dates XIV. Radiocarbon, 13, 363-377. 2Show
Nordqvist 20002000B. NordqvistCoastal adaptations in the Mesolitic : a study of coastal sites with organic remains from the Boreal and Atlantic periods in Western Sweden (Göteborg2000).12Show
Boas 19911991Boas, Nils AxelLate Neolithic and Bronze Age Settlements at Hemmend Church and Hemmend Plantation, East Jutland. Journal of Danish Archaeology 10, 1991, 119-135.5Show
Bogdanović 20042004BogdanovićBogdanović, M., 2004, Grivac. Naselja protostarčevačke i vinčanske culture, Centar za naučna istraživanja Srpske akademije nauka i umjetnosti, Univerzitet u Kragujevcu, Narodni muzej u Kragujevcu, Kragujevac. 1Show
Boquer et al. 19951995Boquer, S. / Bosch, J. / Cruells, W. / Miret, J. / Molist, M. I Rodon, T.El jaciment de l’Institut de Batxillerat Antoni Pous. Un assentament a l’aire lliure de finals del calcolític. Manlleu, Osona. In: Memòries d’Intervencions arqueològiques a Catalunya 15, 1995. p. 160.5Show
Boquer et al. 19901990Boquer, S. / Gonzalvez, L. / Mercadal, O. / Rodon, T. / Saenz, L.Les estructures del Bronze Antic-Bronze Mitjà al jaciment arqueologic de Can Roqueta (Sabadell, Vallès Occidental), Arrahona 7, Sabadell, 9-25.0Show
Bordas et al. 19941994Bordas, A. / Diaz, J. / Pou, R. / Parpal, A. I Martin, A.Excavacions arqueològiques 1992-1993 a la Bòbila Madurell-Mas Duran (Sant Quirze del Vallès, Vallès Occidental), Tribuna d’Arqueologia, 1992-1993. Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 31-47.6Show
Bordas et al. 19961996Bordas, A. / Mora, R. / López, M.El asentamiento al aire libre del neolítico antiguo en la Font del Ros (Berga, Berguedà). In: I Congrès del Neolític a la Península Ibèrica. Rubricatum 1 (Gavà 1996). 397-406.5Show
Borić/Dimitrijević 20092009Borić/DimitrijevićBorić, D., Dimitrijević, V., 2009, Absolute chronology and stratigraphy of Lepenski Vir, Starinar LVII, Beogad, 9-55.2Show
Boric 20112011Borić, DušanAdaptations and transformations of the Danube Gorges Foragers (c.13,000-5500 BC): an overview. In: , Beginnings - new research in the appearance of the Neolithic between Northwest Anatolia and the Carpathian Basin (2011) 157-204.1Show