Short Citation: Toledo/de Palol 2006

Year: 2006

Author: Toledo, A. / De Palol, P.

Long Citation: La necròpolis d’incineració del Bronze final transició a l’edat del Ferro de Can Bech de Baix, Agullana (Alt Empordà, Girona). Els resultants de la campanya d’excavació de 1974, Girona, Serie Monogràfica 24, Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona, p. 241.

Url:

Show all dates for Toledo/de Palol 2006

Back