Short Citation: Senabre/Socias 1993

Year: 1993

Author: Senabre, M.R. / Socias, J.

Long Citation: Camí de Santa Maria dels Horts (Vilafranca del Penedès, Alt Penedès). Memòria de l’excavació d’urgència. Abril 1993, Servei d’Arqueologia, (Inèdita).

Url:

Show all dates for Senabre/Socias 1993

Back