Short Citation: Mestres 2003

Year: 2003

Author: Mestres, J.S.

Long Citation: La datació per radiocarboni de l’hipogeu de Can Martorell, in: MERCADAL, O., La Costa de can Martorell (Dosrius, El Maresme). Mort i violència en una comunitat del litoral català durant el tercer mil.leni aC, Laietania 14, Mataró. (esp. 221-228).

Url:

Show all dates for Mestres 2003

Back