Short Citation: Maya/Petit 1995

Year: 1995

Author: Maya, J.L. / Petit, M.A.

Long Citation: L’Edat del bronze a Catalunya. Problemàtica i perspectives de futur, in Cultures i medi ambient de la Prehistòria a l’Edat Mitjana. 20 anys d’arqueologia pirinenca. Homenatge al Professor Jean Guilaine : Actes del 10è Col.loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà (Puigcerdà i Oceja 1994), 327-342.

Url:

Show all dates for Maya/Petit 1995

Back