Short Citation: Martín et al. 2002

Year: 2002

Author: Martín, A. / Petit, M.A. I Maya, J.L.

Long Citation: Cultura material, economia i intercanvis durant el IIIer. mil.leni A.C. a Catalunya”, in: Pirineus i veïns al IIIer. mil.leni AC. De la fi del neolític a l’edat del bronze entre l’Ebre i el Garona. Homenatge al Professor Dr. Domènec Campillo: Actes del XII Col.loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà (Puigcerdà, 2000), Puigcerdà 2002, p. 295-321.

Url:

Show all dates for Martín et al. 2002

Back