Short Citation: Martín et al. 1988

Year: 1988

Author: Martín, A. / Miret, J. / Blanch, R.M. / Aliaga, S. / Enrich, R. / Colomer, S. / Albizuri, S. / Bosch, J.M.

Long Citation: Campanya d’excavacions arqueològiques 1987-88 al jaciment de la Bòbila Madurell-Can Feu (Sant Quirze del Vallès, Vallès Occidental)”, Arrahona 3, Sabadell, 9-23.

Url:

Show all dates for Martín et al. 1988

Back