Short Citation: Martín/Miret 1990

Year: 1990

Author: Martín, A. / Miret, J.

Long Citation: Un enterrament neolític als" Garrofers del torrent de Santa Maria"(Vilanova i la Geltrú, Garraf) dins el seu context cultural i cronològic. In: Cypsela 8, 1990. 49-60.

Url:

  @article{martin1990enterrament,
  title={Un enterrament neolític als" Garrofers del torrent de Santa Maria"(Vilanova i la Geltrú, Garraf) dins el seu context cultural i cronològic},
  author={Martìn, Aa and Mestres, J.},
  journal={Cypsela},
  number={8},
  pages={49--60},
  year={1990}
}
  
Show all dates for Martín/Miret 1990

Back