Short Citation: Martín et al. 1983

Year: 1983

Author: Martín, A. / Biosca, A. I Albareda, M.J.

Long Citation: Excavacions a la Cova del Frare (Matadepera, Vallès Occidental). Dinàmica ecològica, seqüència cultural i cronologia absoluta. In: Tribuna d’Arqueologia 1983, 1984. 91-103.

Url:

  @article{martin1983excavacions,
  title={Excavacions a la Cova del Frare (Matadepera, Vallès Occidental). Dinàmica ecològica, seqüència cultural i cronologia absoluta},
  author={Martín, A and Biosca, A and Albareda, MJ},
  journal={Tribuna d’Arqueologia},
  volume={1983},
  pages={91--103},
  year={1984}
}
  
Show all dates for Martín et al. 1983

Back