Short Citation: Martí et al. 1997

Year: 1997

Author: Martí, M. / Pou, R. / Carlús, X.

Long Citation: Excavacions a la Ronda Sud de Granollers, 1994. La necròpolis del neolític mitjà i les restes romanes del Camí de Can Grau (la Roca del Vallès, Vallès oriental). Els jaciments de Cal Jardiner (Granollers, Vallès Oriental). Barcelona. Excavacions Arqueològiques a Catalunya 14. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura.

Url:

Show all dates for Martí et al. 1997

Back