Short Citation: Lopez/Pons 2008

Year: 2008

Author: Lopez Cachero, F. J. / Pons, E.

Long Citation: La periodització del Bronze Final al Ferro Inicial a Catalunya, a Cypsela, 17, Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona, 51-64.

Url:

Show all dates for Lopez/Pons 2008

Back