Short Citation: Equip Sarró 2000

Year: 2000

Author: Equip Sarró

Long Citation: Les Roques de Sarró (Segrià, Lleida). Evolució de l’assentament entre 3.600 cal ANE i el 175 ANE. In: Revista d’Arqueologia de Ponent 10, 2000. 103-173.

Url:

  @article{sarro2000roques,
  title={Les Roques de Sarró (Segrià, Lleida). Evolució de l’assentament entre 3.600 cal ANE i el 175 ANE},
  author={Sarró, E.},
  journal={Revista d’Arqueologia de Ponent},
  volume={10},
  pages={103--173},
  year={2000}
}

  
Show all dates for Equip Sarró 2000

Back