Short Citation: Bartrolí et al. 1994a

Year: 1994

Author: Bartrolí, Raúl and Bergadà i Zapata Mercè, M. and Cebrià i Escuer, A.

Long Citation: La Cova de la Guineu: Ocupacions i usos d’una cavitat de la Serra de Font-rubí (Alt Penedès) del 9850 BP a l’època recent. Memòria de les campanyes realitzades en els anys 1992-1993. Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya (1994)

Url:

  @article{bartroli1994cova,
  title={La Cova de la Guineu: Ocupacions i usos d’una cavitat de la Serra de Font-rubí (Alt Penedès) del 9850 BP a l’època recent},
  author={Bartrolí, Raúl and Bergadà i Zapata Mercè, M. and Cebrià i Escuer, A.},
  year={1994}
}
  
Show all dates for Bartrolí et al. 1994a

Back