Short Citation: Edo et al. 1986

Year: 1986

Author: Edo, M. / Millan, M. / Blasco, A. / Blanch, M.

Long Citation: Resultats de les excavacions de la Cova de Can Sadurni (Begues, Baix Llobregat), In: Tribuna d’Arqueologia 1985-1986. p. 33-42 (especialmente 41).

Url:

Show all dates for Edo et al. 1986

Back