Short Citation: Diaz/Villafruela 1997

Year: 1997

Author: Diaz, J. / Villafruela, J.

Long Citation: Memòria de l’excavació arqueològica del jaciment del Bronze Inicial de La Serreta (Rubí, Vallès Occidental)(12-19 de novembre de 1996). Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya 1997.

Url:

Show all dates for Diaz/Villafruela 1997

Back