Short Citation: Cebrià 2000

Year: 2000

Author: Cebrià, A.

Long Citation: La Cova de la Guineu (Font-rubí, Alt Penedès). Ocupacions i usos d’una cavitat de la Serra de Font-rubí (Alt Penedès) des del tardiglacial fins a l’era moderna. Memòria de les campanyes realitzades en els anys 1997-1998-1999, Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya.

Url:

Show all dates for Cebrià 2000

Back