Short Citation: Castany/Guerrero 1985

Year: 1985

Author: Castany, J. / Guerrero, Ll.

Long Citation: La galeria catalana de La Pera. Ardèvol de Pinòs. Solsonès in Memòria arqueològica dels sepulcres megalítics del Solsonès. 1983-84. Memòria. Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, 28-59. Inèdit.

Url:

Show all dates for Castany/Guerrero 1985

Back