Short Citation: Carreras 1990

Year: 1990

Author: Carreras, J.

Long Citation: La Canal dels Avellaners, in Castany et al. 1990, El Berguedà de la Prehistòria a l’Antiguitat. Berga, Col. Els Llibres de l’Àmbit de Recerques del Berguedà, 29-76

Url:

Show all dates for Carreras 1990

Back