Short Citation: Carlús et al. 2008

Year: 2008

Author: Carlús, X. / López Cachero, F.J. / Terrats, N. / Oliva Poveda, M. / Palomo, A. / Rodriguez, A.

Long Citation: Diacronia durant la prehistòria recent a Can Roqueta (Sabadell – Barberà del Vallès, Vallès Occidental) entre el VI i el I milleni cal ane, Cypsela 17, Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona, 115-142.

Url:

Show all dates for Carlús et al. 2008

Back